SESI SHARING APLIKASI

Sesi Sharing Aplikasi LAPOR SP4N oleh BTRUST kepada Beberapa OPD

SESI SHARING APLIKASI uskesmas adalah unit servis kesehatan yang bertanggungjawab mengadakan pembangunan kesehatan dengan 3 peranan yaitu, selaku pusat pembangunan berpikiran kesehatan, selaku pusat servis keluarga dan warga dan selaku pusat servis kesehatan strat pertama, bagus untuk servis kesehatan perseorangan atau servis kesehatan masyarkat. Semenjak 2 tahun paling akhir pemerintahan kota Kupang melalui dinas kesehatan kota Kupang berusaha supaya Puskesmas di kota Kupang dapat memberi servis Sempurna ke warga dengan jalankan program Reformasi Puskesmas.

Usaha melakukan reformasi Puskesmas untuk meningkatan servis kesehatan dikerjakan dengan membenahi dua sis dalam servis kesehatan, yaitu faksi Puskesmas

selaku pemberi service dan warga selaku faksi pemakai service. Pemberi service disuruh lakukan survey aduan untuk mengenali keluh kesah warga SESI SHARING APLIKASI

mengenai servis di Puskesmas dan hasil survey ini yang jadi landasan untuk mengubah di Puskesmas. Selaku pemakai service warga dibawa untuk terjebak dalam menangani masalah di Puskesmas melalui pembangunan Tubuh Penyantun Puskesmas (BPP) selaku perwakilan warga untuk menolong Puskesmas. SESI SHARING APLIKASI

Selaku wujud loyalitas untuk lakukan perombakan servis, Puskesmas disuruh memnyusun Misi, Misii, Motto sampai janji atau

amanat servis. Puskesmas disuruh untuk mempunyai standard servis khalayak (SPP) dan standard opersional proses

(SOP) untuk semuanya tipe service yang dipunyai. Seluruh staff perlu memahami mengenai paparan pekerjaan

semasing dan terus memakai standard dalam memberi servis, ini untuk pastikan seluruh pemakai service memperoleh servis yang Sempurna.

BPP selaku perwakilan warga dibawa selalu untuk terjebak dalam aktivitas Puskesmas, seperti mengikut minilokakarya bulanan

atau lokakarya lintas bidang tiga bulanan, dalam lokakarya ini BPP dapat menolong memberi saran atas

seluruh persoalan yang ditemui Puskesmas dan bisa juga menolong untuk pengajak

faksi lain dalam menolong Puskesmas. langkah ini rupanya benar-benar efisien untuk membuat rasa mempunyai
warga ke Puskesmas, BPP benar-benar efisien dalam memobilisasi warga untuk aktivitas Puskesmas,
disamping itu BPP sanggup ajak faksi swasta untuk menolong Puskesmas melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).